Media: Altinget – Följ den svenska modellen för att utrota rökningen [SE]

Sverige är på väg att göra något unikt, som inget annat land i EU är i närheten av. Nämligen att bli helt rökfritt. Att sluta röka som Sverige räddar liv. Om fler länder gjorde som Sverige skulle 3,5 miljoner liv kunna räddas under det kommande decenniet – bara i EU. Det skriver Anders Milton, Karl Fagerström och Delon Human.

Både Världshälsoorganisationen WHO och European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSTA) definierar ett land som rökfritt när färre än fem procent av landets befolkning röker tobak. EU har satt ett mål om att alla medlemsländer ska vara rökfria 2040. Sverige kommer klara målet i år, hela 17 år tidigare. Det är inget annat än en otrolig bedrift.

Vår modell fungerar

Folkhälsovinsterna är enorma, för såväl människor som för samhället i stort. Sverige har bland annat 41 procent lägre förekomst av cancer än andra europeiska länder, lägst andel av tobaksrelaterade sjukdomar i EU och närmare 40 procent lägre dödlighet i alla tobaksrelaterade sjukdomar, jämfört med ett EU-genomsnitt.

 

Den svenska modellen för att minska rökningen och dess skadeverkningar fungerar. Det är en modell att vara stolta över. Sverige har visat att det går att nå ett rökfritt samhälle och fler länder bör inspireras av arbetet som genomförts i Sverige. Den 14 maj presenterade vi rapporten ”The Swedish Experience: A roadmap to a smoke free society”.

 

I rapporten pekar vi på flera åtgärder som behöver genomföras av andra länder. Bland annat:

 

  1. Erkänn rökfria produkter som mindre skadliga och att de utgör en betydlig mindre risk än rökning. Uppmuntra rökare att byta från cigaretter till mindre skadliga alternativ.
  2. Ge faktabaserad information som skapar acceptans. Det är tydligt att det inte finns riskfria tobaksprodukter. Men exempelvis är e-cigaretter 95% mindre skadliga än cigaretter. Självklart är det bättre för en rökare att byta från vanliga cigarretter till e-cigaretter, även om det inte är riskfritt.
  3. Politiska beslut som gör rökfria alternativ mer tillgängliga än cigarretter. Till exempel differentierade skatter som ger rökare ekonomiska incitament att byta från cigaretter till mindre skadliga alternativ.

Miljonen färre dödsfall

 

Sverige har framfångsikt kombinerat metoder för tobakskontroll med skademinimeringsstrategier och har proaktivt implementerat det som WHO:s ramkonvention för tobakskontroll föreslår: att införa en rad åtgärder för att minska utbud och efterfrågan av tobak, liksom skademinimeringsåtgärder.

 

Om övriga europeiska länder skulle tillämpa den svenska modellen för att minska tobaksskador och uppmuntra rökare att byta till alternativa produkter skulle som sagt uppskattningsvis fler än 3,5 miljoner för tidiga dödsfall kunna förhindras. Med tanke på att över en miljard människor världen över fortsätter att röka, skulle fördelarna på global nivå vara ännu mycket större än så.

 

Sverige bör fortsatt underlätta för rökare att sluta genom att erbjuda betydligt mindre skadliga alternativ. Andra länder bör anamma den svenska modellen och införa ett skademinimeringsperspektiv för att en gång för alla nå rökfria samhällen. Sverige har visat vägen. Andra länder bör nu följa efter.